Cynnal a chadw llwybr

Cynnal a chadw llwybr, Capel Curig

Booking essential,

Dewch i ymuno â ni yn Gapel Curig lle byddwn yn gwneud rhywfaint o waith cynnal a chadw sydd fawr ei angen ar y llwybr poblogaidd hwn. Mae’r llwybr iseldir hwn sy’n mynd â cherddwyr i fyny i gopa Crimpiau a hefyd yn hollti tuag at Fetws y Coed gan ffurfio rhan o’r llwybr 82 milltir â Llwybr Llechi Eryri.

Bydd tasg gwirfoddolwyr y diwrnod yn cynnwys gwaith atgyweirio a chynnal a chadw a fydd yn golygu y gellir pobl parhau i fwynhau’r llwybr hwn.

Rydym yn sicr ar ddiwedd y dydd byddwch eisiau dod yn ôl i archwilio rhywfaint mwy.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498