Creu Giatiau Pren Hollt

Creu Giatiau Pren Hollt, Maentwrog

Archebu lle yn hanfodol,

Dewch i ddysgu sgil newydd fel rydym yn mynd ati i gynhyrchu giatiau hollt pren o sgratsh yn defnyddio pren o’r goedwig leol!

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi bod yn helpu Coed Cadw i arwyddo llwybr drwy’r Goedwig Glaw Celtaidd arbennig hwn.

Gyda’r arwyddbyst rŵan yn ei lle byddem yn edrych i greu giatiau hollt pren gyda chymorth arbenigol gan dîm Kehoe Countryside fel gall y safle yma cael ei fwynhau gan bawb sydd yn ei ymweld.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498