Gweithdy creadigol: Cofio llwybrau

Gweithdy creadigol: Cofio llwybrau

Betws y Coed 09:45 – 16:00

Yn y gweithdy creadigol hwn wedi’i arwain gan Caroline Schofield a Mia Walker o Dilyn Natur byddwn yn myfyrio ar lwybrau sydd yn ystyrlon yn bersonol, yn enwedig yn Eryri.

Byddwn yn casglu ein meddyliau a’n hatgofion ar ffurf geiriau a nodiadau gweledol. Yna byddwn yn trafod beth mae’r llinellau ar fap a llwybrau ar draws tirwedd yn ei olygu i ni ar lefel ddyfnach a sut maen nhw’n cyfoethogi ein bywydau. Byddwn hefyd yn mynd am dro byr* ar hyd yr afon a’r goedwig ger y lleoliad. Yna, ar ddiwedd y dydd, bydd cyfle i chi wneud llyfryn bach, syml fel coffadwriaeth o lwybr sy’n cael ei gofio.

Nid oes angen unrhyw brofiad artistig blaenorol arnoch i gymryd rhan.

*Os na allwch gerdded pellteroedd sylweddol, gallwch ddewis aros yn y lleoliad neu’n agos ato.

Lefel ffitrwydd: Hawdd

Am ddim – Blaendal o £10 i’w ad-dalu ar ol y digwyddiad.

Archebwch YMA

Os oes gennych unrhyw cwestiynau ymholwch: jen@snowdonia-society.org.uk.

Gyda diolch i Raglen Cronfa Grant Cymunedol y Grid Cenedlaethol.