Codi Waliau Sychion

Codi Waliau Sychion, Ogwen

Archebu lle yn hanfodol,

Dewch i ddysgu’r grefft o godi waliau sych wrth i ni gydweithio â gwardeiniaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ogwen.

Gellir gweld y grefft waliau cerrig sych ar hyd a lled y Parc Cenedlaethol ond er hyn prin iawn yw pobl sydd ar sgil i adeiladu wal gerrig sych. Ymunwch â ni, a dysgu’r pethau sylfaenol trwy helpu i adeiladu un o’r strwythurau hardd hyn.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498