Clirio Helyg

Sand_Dunes

Clirio Helyg

Archebu lle yn hanfodol,

Cymerwch seibiant o ganeuon Nadolig a chwaraewch yr Beach Boys, rydym yn mynd lawr i lan y môr. Wedi ei leoli yn rhan de ddwyreiniol o’r Llyn, rhwng Criccieth a Phothmadog, mae gwarchodfa Greenacres yn cale ei reoli gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru. Mae’r warchodfa yn cynnwys system twyni gwych sy’n gartref i nifer o rywogaethau arbenigol megis celyn y môr, rhosyn bwrned a’r ehedydd. Dros yr blynyddoedd mae’r poblogaeth helyg wedi ffynnu ac ymestyn ymhell y tu hwnt i’r hyn a fyddai’n cael ei estyried yn ddarpariaeth iach ar gyfer yr math hwn o gynefin. Dewch i helpu rheoli lledaeniad yr helyg fel y gall cenhedlaethau’r dyfodol mwynhau yr cynefin diddorol hwn.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498
498