Clirio Helyg

Sand_Dunes

Clirio Helyg, Morfa Bychan

Archebu lle yn hanfodol,

Wedi ei leoli yn rhan de ddwyreiniol o’r Llyn, rhwng Criccieth a Phothmadog, mae gwarchodfa Greenacres yn cale ei reoli gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru. Mae’r warchodfa yn cynnwys system twyni gwych sy’n gartref i nifer o rywogaethau arbenigol megis celyn y môr, rhosyn bwrned a’r ehedydd. Dros yr blynyddoedd mae’r poblogaeth helyg wedi ffynnu ac ymestyn ymhell y tu hwnt i’r hyn a fyddai’n cael ei estyried yn ddarpariaeth iach ar gyfer yr math hwn o gynefin. Dewch i helpu rheoli lledaeniad yr helyg fel y gall cenhedlaethau’r dyfodol mwynhau yr cynefin diddorol hwn.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498