Clirio conifferau/Adfer cynefin gwlyptir

Conifer Clearance

Clirio conifferau/Adfer cynefin gwlyptir

Archebu lle yn hanfodol, Wellingtons yn hanfodol, Cludiant am ddim o Bangor a Chaernarfon

Byddwn yn treulio’r diwrnod yn yr awyr agored yn gwneud gwaith ymarferol i gynnal y gwlyptir! Mae adferiad eginblanhigion coniffer yn peri problem tymor hir o bosib yn y safle hardd a phwysig hwn. Mae clirio’r eginblanhigion hyn cyn iddyn nhw gael cyfle i arglwyddiaethu ar y warchodfa yn orchwyl pwysig er mwyn gwarchod rhywogaethau’r gwlyptir. Bydd rheolwr y warchodfa o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru wrth law i ateb cwestiynau penodol am reolaeth Cors Bodgynydd a bydd yn gallu dangos rhywogaethau gwlyptir diddorol i chi.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498
498