Clirio Conifferau a Bedw

Gwlyptir a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SDdGA) yng nghanol Coed Gwydir yw Cors Bodgynydd. Dewch i ddysgu pa fywyd gwyllt sy’n cael ei gynnal gan y lle hyfryd hwn wrth i ni helpu’r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt i glirio conifferau a bedw ifanc er mwyn cynnal cynefin y gors.

Cysylltwch a Mary i gofrestru:
 mary@snowdonia-society.org.uk
 01286 685498