Clirio Coed Conwydd

Clirio Coed Conwydd,Llanuwchllyn

Archebu lle yn hanfodol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi gofyn i wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri helpu i reoli adfywiad coed conwydd ym Mhenaran. Mae’r safle yn hen Goetir Coed Conwydd ble torrwyd y coed i annog corstir mwy cynhenid. Bydd ein gwaith yn gwneud cyfraniad pwysig ar ddatblygu’r prosiect a gwireddu’r corstir.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498