Aelodau: Sgrialu Corneli Cudd y Carneddau

Aelodau: Sgrialu Corneli Cudd y Carneddau

Ymunwch â’r alpinydd profiadol Rob Collister am sgrialfa gradd 1 ar Grib Lem (esgair Llech Ddu ar Garnedd Dafydd).

“Llwybr hyfryd mewn cornel anghysbell o’r Carneddau wedi dringfa hir ond difyr.”

Hyd: 9:45yb – oddeutu 5:30yp
Man cyfarfod: Cilfan ar yr A5 ychydig cyn Tŷ Gwyn os yn dod i lawr Cwm Idwal.
Offer angenrheidiol: Pecyn cinio, esgidiau mynydd da (dim esgidiau ymarfer oherwydd bod tir gwlyb i’w groesi), dillad glaw, het a menig cynnes, siwmper neu ddilledyn cnu ychwanegol.

Mae angen lefel dda o ffitrwydd. Ddim yn addas i gŵn.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Cysylltwch â Claire:
claire@snowdonia-society.org.uk | 01286 685498


Rhoddion hael os gwelwch yn dda:

Yn lle rhoi bris am y ddigwyddiad yma rydym yn wahodd rhoddion ar y ddiwrnod. Rhowch yn hael os gwelwch yn dda; bydd pob ennill yn mynd i mewn i waith Cymdeithas Eryri i warchod a wella harddwch a rhinweddau arbennig Eryri.