Dathlu’r haf yn Nhŷ Hyll: gweithdy i deuluoedd

Dathlu’r haf yn Nhŷ Hyll: gweithdy i deuluoedd

2pm-4:30pm, Tŷ Hyll

Ymunwch â Mary a Claire o Gymdeithas Eryri i grwydro coedlan Tŷ Hyll gyda’ch teulu.

Gweithgareddau llawn hwyl yn cynnwys rhwydo pwll, celf naturiol a chyfle i bobi bara ar dân yn yr awyr agored. Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i gyflwyno eich plant i hud a lledrith y goedlan yn yr haf.

Rhaid archebu ymlaen llaw
E-bostiwch: claire@snowdonia-society.org.uk 
Rhad ac am ddim i aelodau Cymdeithas Eryri neu £10 y teulu i’r rhai sydd ddim yn aelod.