Casglu Sbwriel

Casglu Sbwriel

Archebu lle yn hanfodol,

Mae aber Dwyryd yn gartref i rai o bysgod, adar a mamaliaid gorau Eryri. Fodd bynnag, gyda’i leoliad ar arfordir gorllewin Cymru mae hefyd yn denu llawer o sbwriel bob blwyddyn. Byddwn yn codi ymwybyddiaeth am y broblem hon drwy godi sbwriel ochr yn ochr â’n ffrindiau yn Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru. Dewch i’n helpu wrth i ni gasglu, cofnodi ac ailgylchu’r sbwriel mewn ffordd gyfrifol a’i glirio o arfordir ein Parc Cenedlaethol.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498
498