Caru Eryri: Llwybr Llanberis, Yr Wyddfa

Caru Eryri: Llwybr Llanberis, Yr Wyddfa

09:00 – 15:00

Mae’n bosib cyrraedd y diwrnod yma ar bws / This day is accessible by bus: Sherpa’r Wyddfa | Snowdonia National Park (gov.wales)

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

Archebwch le ar ein meddalwedd My Impact. Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio ein system newydd, My Impact, byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Jen.