Caru Eryri Gyda’r Nos – Hel sbwriel o le i le o amgylch Nant Gwynant!

Caru Eryri Gyda’r Nos – Hel sbwriel o le i le o amgylch Nant Gwynant!

17:30 – 20:30, Nant Peris i Nant Gwynant ac yn ôl ar y bws mini 

Awydd ymuno efo Caru Eryri ond methu gwneud diwrnod cyfan?

Ymunwch efo ni am sesiwn gyda’r nos; byddwn yn teithio mewn bws mini ac yn mynd i wahanol arosfannau a maesydd parcio i glirio sbwriel a chodi ymwybyddiaeth am wersylla/aros dros nos cyfrifol.

Bydd hwn yn sesiwn hawdd, heb fawr ddim cerdded ac yn addas i unrhyw un, ond yn gyfle i ni ymweld a mannau lle mae sbwriel yn casglu dros amser ac felly angen ein sylw!

Byddwn yn gorffen y sesiwn yng Nghanolfan Bywyd Gwyllt Glaslyn – cartref Gweilch y Pysgod Glaslyn!  Bydd Heather yn dangos ni o amgylch y ganolfan ac yn rhoi cyflwyniad anffurfiol am y gweilch a’u gwaith yn y ganolfan sydd wedi bod yn monitro a gwarchod yr adar rhyfeddol hyn ers dros 20 mlynedd.  Mae’n werth ymweld â’r ganolfan am gyfle i weld yr adar hyn yn agos cyn iddynt fynd i Affrica ym mis Medi!

Lefel ffitrwydd – hawdd

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

Archebwch le ar ein meddalwedd My Impact. Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio My Impact byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Jen.