Caru Eryri: Cynnal a Chadw Llwybrau Pyg a Mwynwyr ar y trên, Yr Wyddfa

Caru Eryri: Cynnal a Chadw Llwybrau Pyg a Mwynwyr ar y trên, Yr Wyddfa

Yr Wyddfa, 08:30 – 17:00

Awydd diwrnod gwirfoddoli gwahanol? Ymunwch â ni am ddiwrnod cynnal a chadw llwybrau troed lle byddwn yn dringo’r Wyddfa AR Y TRÊN! Mwynhewch olygfeydd anhygoel yr Wyddfa fel erioed o’r blaen o gysur y cerbyd.

Unwaith y byddwn wedi cyrraedd y copa, byddwn yn cerdded i lawr y trac Pyg gan glirio draeniau wrth fynd. Yna byddwn yn disgyn i drac y Mwynwyr ac yn cerdded i Ben y Pas mewn pryd i gael y bws Sherpa yn ôl.

Lefel ffitrwydd – heriol

Cofrestrwch rŵan!

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

Archebwch le ar ein meddalwedd My Impact. Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio My Impact byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Jen.