Caru Eryri: Glanhau traeth

Caru Eryri: Glanhau traeth

9:15 – 15:00, Traeth Llandanwg, Harlech

Wyddoch chi bod gan Eryri 30 cilometr o arfordir?

Ymunwch â ni wrth i ni lanhau’r traethau a twyni hardd hyn yn drwyadl, a’u cadw’n lân ac yn ddiogel i’n bywyd gwyllt morol!

I wneud y diwrnod yma yn fwy gwyrdd, byddwn yn cymryd y tren!

Cofrestrwch rŵan!

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

Archebwch le ar ein meddalwedd My Impact. Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio ein system newydd, My Impact, byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Jen.