Caru Eryri: Nant Peris & Capel Curig

Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio ein system newydd, My Impact, byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i shifftiau Caru Eryri, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Etta.

Gallwch ein helpu ni i helpu pobl i:

Gynllunio taith ddiogel
Ddarganfod mannau newydd
Warchod Eryri
#Cynllunio #Canfod #Caru