Brwydro Jac Y Neidiwr

Brwydro Jac Y Neidiwr, Penmachno

Archebu lle yn hanfodol

Helpwch ni ddod i afael ar yr ymosodwr pinc hwn!

Rydym ni’n datblygu ein gwaith clirio Ffromlys Chwarennog llwyddiannus yn y Bala i gydweithio â chymunedau lleol i sicrhau eu bod yn meithrin y profiad a’r wybodaeth ynghylch sut i reoli’r planhigyn ymledol hwn yn eu hardaloedd lleol.

Ar gyfer y gweithgaredd hwn byddwn yn cydweithio â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar ystâd Ysbyty Ifan. Cynorthwywyd yr Ymddiriedolaeth gan drigolion lleol yr ardal hon sydd wedi bod yn mynd i’r afael â’r broblem.

Mae Jac Y Neidiwr yn blanhigyn ymledol, estron. Bydd clystyrau trwchus ohono yn mygu planhigion eraill, gan wthio allan y cymunedau o blanhigion cynhenid, and phan fydd yn cilio yn y gaeaf, bydd yn gadael glannau afonydd gwag sy’n fwy tebygol o gael eu herydu.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498