Taith Fotanegol a Ddylunio, Llanberis

Taith Fotanegol a Ddylunio, Llanberis

18:30-20:30, Llanberis a Lyn Padarn

Mae Cae’r Ddôl yn eistedd ar lan de-orllewinol ac yn orlifdir i Lyn Padarn. Mae’n arsyllfa arbennig o fawredd Eryri ac yn cynnwys ystod o blanhigion a blodau gwyllt unigryw.

Ymunwch gyda garddwiraethwr cadwriaethol Robbie Blackhall-Miles ar gyfer cyflwyniad i’r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yma, a’r gymuned sy’n gweithio i’w amddiffyn (iaith Saesneg). Yn dilyn y daith gerdded bydd cyfle opsiynol i eistedd a phaentio blodau gwyllt ger y dŵr gyda Claire o Gymdeithas Eryri a Lowri o fudiad GwyrddNi.

Mae hwn yn ddigwyddiad ar y cyd i ddenu sylw at harddwch gostyngedig y planhigion sy’n ymddangos yn y tirwedd aruchel yma.

Mae archebu o flaen llaw yn hanfodol, ebostiwch: claire@snowdonia-society.org.uk i gadw eich lle.