Arolwg o Lygod y Dŵr

Water Vole

Arolwg o Lygod y Dŵr

Archebu lle yn hanfodol, Cludiant o Bangor a Chaernarfon am ddim

Nid oes digon o gofnodion o lygod y dŵr, ac rydym yn awyddus i sicrhau fod cymaint ohonoch ag y bo modd yn gwybod pa arwyddion y dylid cadw golwg amdanynt. Mae’r Migneint yn llecyn delfrydol i ddysgu beth i chwilio amdano. Dyma ddiwrnod delfrydol i wirfoddolwyr sydd ag ychydig neu ddim profiad o wneud arolygon o lygod y dŵr – ond mae croeso i unrhyw hen law ddod draw i ymweld â’r safle diddorol hwn.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498