Arolwg Llwybr Llechi

Arolwg Llwybr Llechi, Capel Curig

Archebu lle yn hanfodol,

Dyma lwybr cylchog 83-milltir o hyd sy’n caniatáu i gerddwyr archwilio treftadaeth ddiwydiannol pentrefi llechi ledled Eryri. Mae’r llwybr hwn yn eich tywys i rai o fannau mwy distaw ond hardd Eryri, drwy’r holl brif fynyddoedd, gan gynnig ystod o brofiadau o’r mynydd i’r goedwig, o’r llyn i’r afon, o’r cwm i’r môr.”
“Llwybr Llechi Eryri.

Ar gyfer y diwrnodau gwirfoddoli hyn byddwn yn arolygu ac yn cynnal darn o lwybr rhwng Capel Curig a Bwthyn Ogwen. Yn cymryd i mewn golygfa ardderchog Cwm Ogwen, Pen yr Ole Wen, Y Carneddau a Tryfan.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498