Arolwg Llwybr Llechi Eryri

Arolwg Llwybr Llechi Eryri

Archebu lle yn hanfodol,

Ar gyfer yr diwrnod hon byddwn yn arolygu ac yn cynnal rhan Rhyd Ddu o’r llwybr. Ceir rhai golygfeydd hyfryd yn y bryniau gan gynnwys Yr Wyddfa a Llyn Cwellyn. Bydd y gorchwylion yn cynnwys yr arolwg a chynnal a chadw’r llwybr, giatiau, camfeydd ac arwyddion. Ymunwch â ni am flas bach o Lwybr Llechi Eryri. “Llwybr cylch 83-milltir yw hwn sy’n galluogi cerddwyr i ddysgu mwy am dreftadaeth diwydiannol pentrefi llechi ledled Eryri.  Mae’r llwybr hwn yn eich tywys drwy rai o ardaloedd harddaf ond mwyaf distaw Eryri, heibio prif gribau’r mynyddoedd, ac yn cynnig ystod o brofiadau o’r mynydd i’r goedwig, o’r llyn i’r afon ac o’r cwm i’r môr.” Llwybr Llechi Eryri.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498
498