Arolwg Goroesiad Glasbrennau

Arolwg Goroesiad Glasbrennau

Archebu lle yn hanfodol,

Dros yr 3 gaeaf diwethaf mae ein gwirfoddolwyr wedi bod allan yn plannu coed ar hyd Dyffryn Mymbyr gyda’r tîm Ymddiriedolaeth Genedlaethol lleol, er mwyn lledaenu nifer y coed brodorol yn yr dyffryn. Ymynwch a ni am yr diwrnod er mwyn arolygu’r coed, casglu data cyfradd oroesi a rhoi ychydig o ofal chariadus i’r coed mewn angen.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498
498