Arolwg Cynllyn Monitro Planhigion Cenedlaethol

eithinog

Arolwg Cynllyn Monitro Planhigion Cenedlaethol

Archebu lle yn hanfodol,

Rydym wedi cofrestru gyda Chynllun Cenedlaethol Monitro Planhigion ac wedi sicrhau sgwâr 1km yn nyffryn hardd Nant Gwynant. Dewch i’n helpu i fonitro ein sgŵar a dysgu sut mae’r cynllun hwn yn helpu i gofnodi newidiadau ym mhlanhigion gwledydd Prydain. Ymysg ein cynefinoedd mae coedlan llydanddail, rhostir, cors a rhostir llaith yn ogystal â gwelltir. Os yw ein planhigion cenedlaethol yn bwysig i chi fel y maen nhw’n bwysig i ni, yna dyma’r cyfle perffaith i chi gymryd rhan. Bydd arweiniad ar gael i’ch helpu i adnabod y rhywogaethau angenrheidiol, ond cofiwch ddod â’ch taflenni\llyfrau eich hun os hoffech wneud nodiadau.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498
498