Aelodau: CBC 2021 Cymdeithas Eryri

Aelodau: CBC 2021 Cymdeithas Eryri

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i’n Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2021 a gynhelir ar-lein drwy gyfrwng fi deo-gynadledda Zoom. Ymunwch â ni o’ch cartref i glywed am waith y Gymdeithas dros y flwyddyn ddiwethaf.

Rhaglen y CBC:
10:00 – Cofrestru
10:30 – Busnes ffurfiol y CBC
11:30 – Egwyl
11:40 – Panel o siaradwyr gwadd: Awel Jones, Guto Davies, Alun Davies a Meilir Jones, ffermwyr denantiaid yn gweithio gyda natur ar ystâd Ysbyty Ifan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
12:30 – Diwedd

Cliciwch yma ar gyfer ein Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2020-21
Gweler cofnodion y cyfarfod yn 2020 yma

Rhaid bwcio ymlaen llaw:
Cysylltwch â’n Swyddog Ymgysylltu Claire i gofrestru:
claire@snowdonia-society.org.uk