Adeiladu Llwybr

Adeiladu Llwybr Llechi, Llan Ffestiniog

Archebu lle yn hanfodol

“Dyma lwybr cylchog 83-milltir o hyd sy’n caniatáu i gerddwyr archwilio treftadaeth ddiwydiannol pentrefi llechi ledled Eryri. Mae’r llwybr hwn yn eich tywys i rai o fannau mwy distaw ond hardd Eryri, drwy’r holl brif fynyddoedd, gan gynnig ystod o brofiadau o’r mynydd i’r goedwig, o’r llyn i’r afon, o’r cwm i’r môr.”

Ar gyfer y diwrnod hwn byddwn yn cydweithio ar Ymddiriedolaeth Genedlaethol i barhau i adeiladu adran o lwybr ar y llwybr hardd hwn. Os ydych yn wirfoddolwr profiadol neu erioed wedi gwirfoddoli o’r blaen, mae’r diwrnod hwn yn gyfle perffaith i ddysgu medrau newydd, i gyfarfod pobl â’r un diddordeb ac i roi rhywbeth yn ôl i Eryri.

Mae’r ardal dan sylw angen cerrig yw gollwng yn ei lle fel gall pobl parhau i fwynhau’r llwybr hardd hwn. Os ydych chi’n hoffi cael eich dwylo’n fudr dyma’r diwrnod i chi!

For this day we will be teaming up with the National Trust footpath team to continue building a section of footpath on this beautiful trail. Whether you’re a seasoned volunteer or have never volunteered before this day is the perfect opportunity to learn new skills, to meet like minded people and to give something back to Snowdonia.

The area in question requires pitching with stone meaning that this beautiful trail can continue to be enjoyed. If you like getting stuck in and get your hands dirty this is the day for you!

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498