Hyfforddiant achrededig – rheoli rhywogaethau ymledol – jac-y-neidiwr

Hyfforddiant achrededig – rheoli rhywogaethau ymledol – jac-y-neidiwr

Bethesda, 10:00 – 15:00

Dewch draw i ymuno â ni a sicrhau’r arfau sydd eu hangen ynglŷn â sut i gynllunio ar gyfer rhywogaethau ymledol wrth ennill cymwysterau.

Bydd ffocws arbennig ar y planhigyn ymledol jac-y-neidiwr sy’n broblem eang ac yn ffocws i gynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau.

Rydym yn croesawu pobl sydd â phrofiad blaenorol o jac-y-neidiwr yn ogystal â’r sawl sy’n newydd i’r planhigyn.

Bydd hon yn sesiwn ymarferol a rhyngweithiol gyda chyfle i rwydweithio gyda phobl o’r un anian.

Rhaid bwcio ymlaen llaw:

Archebwch le ar ein meddalwedd My Impact. Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio ein system newydd, My Impact, byddwch chi’n creu cyfrif. Ar ôl i chi gael eich cofrestru a’ch cymeradwyo gan weinyddwr, byddwch chi yn gallu cofrestru eich hunan i ddiwrnodau gwirfoddoli, heb orfod aros am ymateb gan weinyddwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn gwneud y system gofrestru yn haws i chi fel gwirfoddolwyr.

Os oes angen cefnogaeth ar unrhyw un i ddefnyddio My Impact, cyslltwch â Jen.