Rhowch rywbeth yn ôl ar ddydd Mawrth ‘Rhoi’

A ydych yn cael budd o olygfeydd gwych a gwylltineb Eryri?

Beth am roi rhywbeth yn ôl drwy gyfrannu at Gymdeithas Eryri neu gymryd rhan yn ein dyddiau gwaith gwirfoddoli?

Mae Eryri’n wynebu bygythiadau i leoedd arbennig fel y Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun a phroblemau cynyddol o sbwriel, ac angen eich help mwy nag erioed.

Ychwanegwch eich llais at y 4,500 o bobl sydd eisoes wedi llofnodi’r ddeiseb i amddiffyn Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun. Neu ymuno â’n tîm ymroddedig o wirfoddolwyr i godi sbwriel, clirio Rhodendron a diogelu cynefinoedd hardd Eryri.

Mae Cymdeithas Eryri yn gweithio’n galed i gadw a diogelu eich Parc Cenedlaethol. Ymaelodwch nawr i gefnogi ein gwaith ac i roi rhywbeth yn ôl i Eryri.

Capel Manor volunteers on Snowdon

Gwirfoddolwyr Capel Manor ar yr Wyddfa

Volunteer-Litter-Pick

Gwirfoddolwyr yn clirio sbwriel

Comments are closed.