Diolch am fis Ebrill

litter pick

Yn gyntaf oll rwyf eisiau diolch yn fawr i bawb am eu cymorth yn ystod mis Ebrill. Roedd yna llawer o hwyl i’w gael a roedd pawb yn falch o’r newid yn yr tywydd.

Fe welodd mis Ebrill ei’n gwirfoddolwyr yn mwynhau amrywiaeth o ddiwrnodau gwahanol gan gynnwys: plannu coed yn Ysbyty Ifan, noson Madfall Ddŵr Gribog ym Mhensychnant, casglu sbwriel ar yr Wyddfa ac glanhau twyni tywod Llandanwg.

Diolch hefyd i’r sawl a roddodd gymorth yn ystod yr diwrnodau i’n gwirfoddolwyr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Canolfan Cadwraeth Pensychnant,  Ystafelloedd Tê Pen Ceunant a Caffi Maes Llandanwg.

I ymuno a’r hwyl gweler ein tudalen gwirfoddoli.

Comments are closed.