Atalwch argae Rhaeadr y Graig Lwyd

**PWYSIG** Os ydych yn caru Eryri, ARWYDDWCH y deiseb hwn

Mae Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun o dan fygythiad difrifol gan ddatblygiad hydro-electrig cwmni ynni mawr rhyngwladol, RWE.

Cliciwch fan hyn i arwyddo’r deiseb

Mae RWE yn awyddus i argae afon Conwy er mwyn tynnu miliynau o fetrau ciwbig o ddŵr oddi allan o’r darn mwyaf dramatig o’r afon, am ddegawdau.

Mae Cymdeithas Eryri wedi gwrthwynebu’r cais hwn oherwydd yr effaith tebyg ar le eiconig, enwog sydd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Rydym yn gweld hyn fel prawf o’r amddifyn a roddir i un o’r llefydd pwysicaf mewn Parc Cenedlaethol, oherwydd ei fioamrywiaeth, ei dirwedd a chyfleoedd hamdden.

Helpwch drwy LOFNODI’r DEISEB, wedyn pasiwch y deiseb ymlaen.

Diolch.


Darllen rhagor am ein hymgyrch Achubwch Afonydd Eryri.

Cyfrannwch nawr

Comments are closed.