Daeareg Mynyddoedd, rhan 2

Snowdonia mountains

Nos Lun 21 Tachwedd

Daeareg Mynyddoedd, rhan 2
Caban, Brynrefail, 7pm

Sgwrs (Saesneg) gan Paul Gannon yn cynnig golwg gryno ar syniadau ynglŷn â sut mae cadwyni o fynyddoedd yn cael eu creu a’u dinistrio. Yn Ymddiriedolwr o Gymdeithas Eryri, mae Paul Gannon yn awdur gwyddoniaeth a thechnoleg gyda diddordeb arbennig mewn gwyddorau daear a materion amgylcheddol. Mae’n arweinydd mynydd a fo yw awdur y cyfres o ganllawiau ar ddaeareg a golygfeydd ym Mhrydain, ‘Rock Trails’, gan gynnwys ‘Rock Trails Snowdonia’.

Dewch yn fuan i gael tapas(£11 – rhaid archebu ymlaen llaw trwy Caban ar 01286 685500).

Rhowch yn hael
Yn hytrach na phenodi pris ar gyfer rhai o’n digwyddiadau, rydym yn gwahodd cyfraniadau. Cofiwch roi’n hael; bydd eich arian yn mynd tuag at waith Cymdeithas Eryri.

Rydym yn ddiolchgar i Paul Gannon am roi ei amser ar gyfer y sgwrs hwn. Gweler Paul Gannon Books am ragor o wybodaeth am ei gyhoeddiadau.

Fe’ch cynghorir i archebu lle:

 01286 685498
info@snowdonia-society.org.uk

Comments are closed.