Cymdeithas Eryri yn ymddangos ar BBC Radio Wales

Fe glywoch chi ni ar BBC Radio Wales?

Os fethoch chi raglen Country Focus BBC Radio Wales ddydd Sul diwethaf, peidiwch â phoeni, mae’r rhaglen ar gael i wrando arni trwy gydol mis Awst yma.

Mae’r rhaglen yn cynnwys y “gwirfoddolwyr croeso yn ôl”, menter ar y cyd rhwng y Gymdeithas, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a’r Bartneriaeth Awyr Agored i groesawu ymwelwyr yn ôl i Eryri.

Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys llu o bynciau diddorol eraill gan gynnwys gweilch y pysgod a hêl llys.

Rhowch wrando arno!

Comments are closed.