Compost mawn – amser rhoi gorau

Ymateb grwpiau amgylcheddol i ymgynghoriad llywodraethau’r DU a Chymru ar fawn garddwriaethol

Mae potensial sylweddol mawnogydd fel mannau storio carbon ac ar gyfer bioamrywiaeth yn golygu bod cynnal mawn gwlyb iach yn y ddaear yn arf hanfodol wrth fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a byd natur. Mae’r Pwyllgor ar Newid Hinsawdd wedi datgan, os ydyn ni am lwyddo i ateb ein huchelgais o ran Net Sero, bod rhaid i ni roi’r gorau erbyn 2023 i echdynnu a gwerthu mawn ar gyfer pob defnydd garddwriaethol, yn cynnwys yn y sectorau proffesiynol a ledled mewnforion.

Rydym felly yn falch bod Llywodraethau’r DU a Chymru wedi cydnabod pwysigrwydd cadw ein mawn yn y ddaear a’u bod yn cymryd camau i wahardd gwerthu mawn yn y sector adwerthu. Fodd bynnag, mae’n rhaid iddyn nhw symud yn gynt a gyda mwy o uchelgais i wireddu’r newidiadau cynhwysfawr sydd eu hangen i ateb targed Pwllgor ar Newid Hinsawdd, cyflwyno’r gwaharddiad arfaethedig cyn gynted â phosibl, ac ymchwilio llwybr cyflym i waharddiad llwyr yn syth bin, yn cynnwys masnach, allforion, mewnforion a’r sector proffesiynol. Does dim cyfiawnhad dros barhau i echdynnu a gwerthu mawn yn wyneb amcanion hinsawdd a natur y Llywodraethau yma.

Cewch dweud eich dweud yma:

https://consult.defra.gov.uk/soils-and-peatlands/endingtheretailsaleofpeatinhorticulture/ 

 

Comments are closed.