Aelodau: Archebwch eich lle yn ein Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2019

Aelodau: Archebwch eich lle yn ein Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2019

Estynnir gwahoddiad gwresog i aelodau Cymdeithas Eryri i’n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhelir ar ddydd Sadwrn 19 Hydref yn Mhlas y Brenin ger Capel Curig. 

Dewch i glywed am ein gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a rhannwch eich safbwyntiau â’n staff a’n hymddiriedolwyr wrth i ni edrych ymlaen.Cliciwch yma i gofrestru ar lein.

Amserlen y diwrnod

10:00 Cofrestru
11:00 Busnes Furfiol y CBC
12:00 Sesiwn Holi’r Ymddiriedolwyr
12:30 Cinio
13:30 Siaradwr Gwadd: Mike Alexander
14:30 Taith Cerdded Glannau’r Afon i Gaffi Siabod, arwain gan Rob Collister
17:00 Diwedd y Daith

Cliciwch yma i gofrestru ar lein

Cysylltwch â Claire os oes gennych chi gwestiynau:
 claire@snowdonia-society.org.uk
 01286 685498

Comments are closed.