Aelodau: Archebwch eich lle yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2018

Aelodau: Archebwch eich lle yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2018

Estynnir gwahoddiad gwresog i aelodau Cymdeithas Eryri i’n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhelir ar ddydd Sadwrn 27 Hydref yng Nghoed-y-Brenin ger Dolgellau.  Dewch i glywed am ein gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a rhannwch eich safbwyntiau â’n staff a’n hymddiriedolwyr wrth i ni edrych ymlaen.

Mae’r rhaglen eleni yn cynnwys siaradwr gwadd rhagorol – Mary Colwell. Mary yw awdur Curlew Moon – hanes ei thaith gerdded epig ar draws Ynysoedd Prydain.

Byddwn hefyd yn cynnal taith gerdded dywysedig yn y goedwig, bydd cinio a bydd calendr 2019 a chapiau Cymdeithas Eryri ar werth hefyd – prynwch un i chi gap yma! Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y diwrnod. 

Cliciwch yma i gofrestru ar-lein drwy Eventbrite

Gallwch hefyd cofrestru gyda Claire:
 claire@snowdonia-society.org.uk
 01286 685498

Comments are closed.