Deuddeg llun buddugol wedi’u dewis ar gyfer calendr Eryri 2019

Deuddeg llun buddugol wedi’u dewis ar gyfer calendr Eryri 2019

Bydd lluniau enillwyr Cystadleuaeth Ffotograffiaeth 2018 Cymdeithas Eryri yn cael eu cyhoeddi mewn calendr ar gyfer y flwyddyn nesaf.  

Prynwch y calendr ar lein yma

Yn dilyn y didoli cychwynnol, dewiswyd y delweddau terfynol gan feirniad y gystadleuaeth Natasha Brooks, sy’n ffotograffydd ac yn wneuthurwr ffilmiau lleol arobryn. 

O blith y deuddeg enillydd, dyfarnwyd gwobr gyntaf, ail wobr a thrydedd wobr am gyfleu hanfod Eryri yn eu lluniau.  Rhoddwyd y wobr gyntaf i Gareth Owen am ei lun llawn sêr ac eira o gopaon y Grib Goch (ar y chwith); cafodd Luke Wilson yr ail wobr am ei godiad haul pinc ar feini Idwal; a daeth Gareth Jones yn drydydd am ei lun agos o grec yr eithin yn mudo.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri John Harold: “Roeddem ni wrth ein bodd ag amrywiaeth y lluniau a gawsom ni.   Wrth gwrs, cafwyd llawer o luniau trawiadol o’r mynyddoedd, ond cafwyd delweddau eraill hefyd oedd yn canolbwyntio ar lawer o agweddau eraill o’r ardal.”

Ychwanegodd: “Mae’r delweddau buddugol yn adlewyrchu rhywfaint o harddwch a rhinweddau arbennig Eryri rydym ni’n eu hamddiffyn yn frwdfrydig.  Rydym ni’n edrych ymlaen at eu gweld yn y calendr, a fydd ar werth yn ystod yr wythnosau sy’n dod i godi arian tuag at barhau â’n gwaith yn Eryri.”

Os hoffech chi neilltuo copi o’r calendr ymlaen llaw, e-bostiwch info@snowdonia-society.org.uk 

Hoffai Cymdeithas Eryri ddiolch i bawb a gyfranogodd yn y gystadleuaeth ac i feirniad y gystadleuaeth, Natasha Brooks, am ddewis y detholiad terfynol.

Comments are closed.