• Croeso i’r tîm, Claire!

  Mae’n bleser mawr gennym groesawu Claire Holmes at y tîm ar gyfer ein hanner canmlwyddiant. Hi fydd yn cydlynnu ein digwyddiadur eleni.

  Mwy
 • Paid â cholli – Noson o straeon gwerin Cymreig gydag Eric Maddern

  **Dydd Mercher 22 Chwefror, 7yp**
  Ymunwch ag Eric Maddern, ein storïwr enwog lleol, am noson o straeon gwerin lliwgar yn Caban Brynrefail. Cynghorir bwcio lle.

  Mwy
 • Cefnogi Surfers Against Sewage

  Mae Cymdeithas Eryri yn cefnogi deiseb Surfers Against Sewage i ailgyflwyno taliadau ad-daladwy ar boteli i atal llygredd plastig yn ein cefnforoedd.

  Mwy
 • Mae ‘Cottage Holidays’ yn cefnogi ein gwaith

  Diolch i Cottage Holidays sydd wedi ymaelodi â Chymdeithas Eryri fel Aelod Busnes.

  Mwy
 • Rhodd Eryri yn codi £3,250 er budd dyfodol Eryri!

  Mae Rhodd Eryri wedi codi dros £3,250 mewn chwe mis yn unig! Mae’r cyllid cyntaf o’r cynllun arbrofol hwn yn cael ei roi i Gymdeithas Eryri i’n cynorthwyo â’n gwaith ymarferol gyda phobl ifanc.

  Mwy
 • Cymdeithas Eryri yn buddsoddi yng nghadwraethwyr y dyfodol

  Hoffech chi weithio ym maes cadwraeth yn y dyfodol? Fel rhan o weithgareddau ei hanner canmlwyddiant, mae’r elusen cadwraeth Cymdeithas Eryri yn edrych tua’r dyfodol ac yn buddsoddi mewn gwirfoddolwyr.

  Mwy
 • Starry Nigh

  Sialens Cofnodwyr yr Awyr Dywyl 2017

  Mae Cymdeithas Eryri yn edrych am wirfoddolwyr i helpu mesur ansawdd Awyr Dywyll Eryri.

  Mwy
 • Raw Adventures yn cyfrannu eto!

  Mae ei gwasanaeth proffesiynol ‘Climb Snowdon’ wedi codi £300 at ein gwaith!

  Mwy
 • Diolch am helpu i achub afonydd Eryri!

  Diolch am gyfrannu dros £5,300 at ein apêl Achubwch Afonydd Eryri. A diolch i Gyfoeth Naturiol Cymru am wrthod trwyddedau cronni a thynnu dŵr ar gyfer cynllun hydro Conwy.

  Mwy
 • ‘Yn Eryri’: arddangosfa celf

  19 Tach – 28 Ion, Storiel, Bangor. Artistiaid cyfoes sydd wedi gwneud Eryri yn destun eu gwaith celf, gan cynnwys Peter Bishop, Pete Davis, Russell Gilder, Robert Newella mwy. Agoriad: 19 November 12.00 – 2.00pm.

  Mwy
 • Diwrnodau Gwaith mis Ionawr

  Ydych chi’n edrych am Adduned Flwyddyn Newydd? Beth am wirfoddoli i Gymdeithas Eryri? Yn fis Ionawr, ymunwch â ni am ein diwrnod gwaith yn y goedwig law Geltaidd, diwrnod gwaith i gynnal a chadw llwybr Lôn Gwyrfai, diwrnod gwaith yn y coetir a llawer mwy

  Mwy
 • Cyfarchion y tymor a diolch am ofalu am Eryri

  Wrth i derfyn y flwyddyn agosáu, hoffem ddiolch o galon i bob un o’n ffrindiau a chefnogwyr. Rydym yn awyddus iawn i ddiolch i bob….

  Mwy
 • Ymunodd myfyrwyr Prifysgol Bangor yn y frwydr!

  Eu gwaith am y diwrnod oedd helpu Cymdeithas Eryri i glirio Rhododendron ponticum o Nant Gwynant.

  Mwy
 • Darganfod Bywydau Cyfrinachol Mamaliaid!

  Roedd Bywyd Cyfrinachol Mamaliaid yn weithdy ynghylch mamaliaid a gynhaliwyd yn Tŷ Hyll â chymorth gan Dave Thorpe a Sam Dyer o Grŵp Mamaliaid Gogledd Cymru.  Gan ddefnyddio dulliau uwch-dechnoleg a syml, fe wnaeth cyfranogwyr ddysgu am y mamaliaid sy’n ymweld â thiroedd Tŷ Hyll.  Fe wnaeth dyfais canfod ystlumod ‘Anabat’ Sam ddangos cofnod gweledol […]

  Mwy
 • Tocynnau gwyrdd wedi codi £234

  yn Waitrose, Porthaethwy. Diolch yn fawr i’r holl siopwyr sy wedi rhoi eu tocynnau ym mocs Cymdeithas Eryri! Enwebwch ni ar gyfer mentrau eraill megis sy’n cefnogi achosion da lleol.

  Mwy
 • Mae Cymdeithas Eryri’n recriwtio

  Cydlynydd Digwyddiadau a Chyhoeddusrwydd. 22.5 awr yr wythnos. Bydd angen gweithio’n hyblyg.
  Contract tymor sefydlog 1 flwyddyn. £19,750 y flwyddyn (pro rata = £11,850)

  Mwy
 • Nadolig yn Tŷ Hyll

  Ym mis Rhagfyr yn Tŷ Hyll, mae gennym ni ddigwyddiad gwneud addurniadau Nadolig naturiol: eisteddwch ger y tân a gwnewch blethdorch Nadoligaidd hyfryd i addurno drws.  Mae digwyddiadau eraill yn Tŷ Hyll ym mis Rhagfyr yn cynnwys sesiwn adnabod coed yn ystod y gaeaf. Gallwch ddysgu gan arbenigwr sut i adnabod coed pan fydd y […]

  Mwy
 • £868 wedi codi at ein gwaith gan Her Mynydd

  Diolch enfawr i drefnwyr, gwirfoddolwyr a chystadleuwyr Her Mynydd Dyffryn Conwy Fabian4. Darllenwch profiad Tamsin oedd yn cystadlu yn y ddigwyddiad lleol cyfeillgar hwn …

  Mwy
 • Cefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri i gynllun uchelgeisiol ar gyfer y Carneddau.

  Cyhoeddwyd heddiw fod Partneriaeth Tirwedd y Carneddau wedi derbyn cymeradwyaeth gychwynnol ar gyfer grant o £1.92m gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) drwy ei rhaglen Partneriaeth Tirwedd.

  Mwy
 • Snowdonia mountains

  Daeareg Mynyddoedd, rhan 2

  21 Tachwedd. Rhan 2 o sgwrs Paul Gannon sy’n cynnig golwg ar sut mae cadwyni o fynyddoedd yn cael eu creu a’u dinistrio. Dewch yn fuan i gael swper tapas (rhaid archebu bwrdd ymlaen llaw).

  Mwy