• Fy Wythnos o Brofiad Gwaith gyda Cymdeithas Eryri, gan Mark Bridges

  Myfyrwr Lefel-A yn rhannu ei hanes o arolwg o lygod y dŵr gyda Cymdeithas Eryri

  Mwy
 • Sgiliau Cadwraeth Ymarferol: Trwy lygaid gwirfoddolwr

  Yn Chwefror 2017, roeddwn i’n ddigon ffodus i gael fy newis i gyfranogi yn y cwrs Sgiliau Cadwraeth Ymarferol Cyntaf, a gynhaliwyd gan Gymdeithas Eryri fel rhan o ddigwyddiadau eu hanner canmlwyddiant.

  Mwy
 • Janet Finch-Saunders AC i agor Arddangosfa Pen-blwydd yn 50

  Gwahoddiad i fynychu lawnsiad o’n arddangodfa pen-blwydd yn 50 ar ddydd Sul 23 Gorffennaf, Capel Curig.

  Mwy
 • Casgliad sbwriel yn codi £404

  Mae gwirfoddolwr cadwraeth Bob Smith wedi codi cyfanswm o £404 trwy ei gasgliad sbwriel noddedig ar gopaon Eryri. Diolch i Bob a diolch i bawb a gyfrannodd.

  Mwy
 • Help angen: cofrestru fel marsial am ras ‘Gladstone 9’

  Cefnogwch Gymdeithas Eryri drwy wirfoddoli fel marsial ym mis Medi.

  Mwy
 • Ddistyllfa Dinorwig wedi ymaelodi fel Aelod Busnes

  Y busnes ddiweddaraf i gefnogi waith Cymdeithas Eryri ac yn cynnig gostyngiad o 10% i aelodau.

  Mwy
 • Eryri: rhwng awyr a môr

  Golgfeydd drawiadol o Eryri o lannau Ynys Enlli.

  Mwy
 • Mae Cymdeithas Eryri’n recriwtio

  Swyddog Cyfathrebu ac Aelodaeth: Mae’r gwaith yn cynnwys gweinyddu gofalus iawn, cyfathrebu creadigol trwy amrywiaeth o gyfryngau, a datblygu perthnasoedd â’n teulu o aelodau a chefnogwyr.
  Mae hon yn swydd barhaol, pedwar diwrnod yr wythnos. Bydd y cyflog, yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad yr ymgeisydd a ddewisir, yn uchafswm o £24,000 pro rata.

  Mwy
 • Dyfodol Eryri – eich cyfle i cymryd rhan yn yr ymgynghoriaeth

  Public consultation on the new Snowdon Partnership Plan opens today !

  Mwy
 • Taflen ymaelodi newydd

  Mae Cymdeithas Eryri wedi cynhyrchu taflen ymaelodi newydd. Rhowch un i ffrind neu gymydog i ein helpu ni i ddwbli ein haelodaeth.

  Mwy
 • Gŵyl wlyb yn denu hen wragedd a ffyn!

  Cymdeithas Eryri yn dathlu ei pen-blwydd yn 50 yn y glaw yn Nyffryn Mymbyr

  Mwy
 • Pen-blwydd Hapus yn 50 mlwydd oed i Gymdeithas Eryri

  Diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth dros y blynyddoedd. I ddathlu’r pen-blwydd pwysig hwn, mae gennym ni logo newydd ac rydym ni wedi trefnu llu o ddigwyddiadau arbennig a gynhelir trwy gydol y flwyddyn.

  Mwy
 • Her casglu sbwriel o’r 15 copa

  Noddwch o rŵan! I helpu i ddathlu hanner canmlwyddiant Cymdeithas Eryri, mae Bob am gwblhau her casglu sbwriel noddedig ar 15 copa Eryri.

  Mwy
 • Trem yn ôl ar fis Mai

  Fe wnaeth ein gwirfoddolwyr weithio’n galed iawn trwy gydol mis Mai, gan gwblhau ymhell dros 400 awr o waith!  Daeth myfyrwyr o Goleg Capel Manor atom ni am 3 diwrnod, ac fe wnaethant weithio bron iawn 300 awr i warchod ein Parc Cenedlaethol arbennig! Yn ystod mis Mai, fe wnaeth gwirfoddolwyr: Glirio Rhododendron Gweithio ar […]

  Mwy
 • 50 mlynedd wedyn ac mae ar Eryri eich angen chi o hyd

  Sut fyddai Eryri yn edrych erbyn hyn heb 50 mlynedd o wirfoddolwyr ac aelodau yn cyfrannu eu hamser a’u harian i ofalu am ac amddiffyn y mynyddoedd, y dyffrynnoedd a’r golygfeydd arbennig sydd mor annwyl i chi? Helpwch ni i adeiladu Cronfa at y Dyfodol!

  Mwy
 • Huge thanks to the Trefriw Walking Festival

  A fantastic turn out at the 2017 Trefriw Walking Festival

  Mwy
 • Mae angen ar Barciau Cenedlaethol amdanoch

  Gweithredwch cyn 6 Mehefin! Peidiwch a gadael i Weithgor Tirweddau’r Dyfodol Cymru chwalu teulu Parciau Cenedlaethol Prydain.

  Mwy
 • litter pick

  Diolch am fis Ebrill

  Diolch am mis Ebrill.

  Mwy
 • Diwrnodau Gwaith a Digwyddiadau am fis Mehefin

  Diwrnodau gwaith a digwyddiadau cyffrous yn fis Mehefin yn gynnwys pori cadwraeth, brwydro Jac y Neidiwr ac mae Wythnos Gwirfoddoli yn ôl!

  Mwy
 • Yn eisiau – ffotograffydd

  Gwahoddir ffotograffwyr i fynegi diddordeb. ​Mewn perthynas â digwyddiadau ein hanner can mlwyddiant, mae Cymdeithas Eryri yn chwilio am ddelweddau rhagorol sy’n denu’r sylw, yn cyfleu’r canlynol: ein gwirfoddolwyr yn gweithio yn nhirwedd ddramatig Eryri picnic ein hanner can mlwyddiant ar 10 Mehefin Rydym ni’n rhagweld y bydd ychydig o ddiwrnodau o waith (2 – […]

  Mwy