• Pen y Pass Youth Hostel

  Gorphwysfa neu Mallory’s?

  Mae Hostel Ieuenctid hanesyddol Pen y Pass wedi cael newid ei enw o Gorphwysfa i Mallory’s. Darllenwch yr erthygl o ein cylchgrawn amdano a gadael i’r Hostel Ieuenctid wybod beth yw eich barn.

  Mwy
 • Her wedi achub 1/2 tunnell o CO2

  a dros £1,400 wedi codi i’r Gymdeithas hyd yn hyn. Mae her Codi Can Arbed Carbon wedi cwblhau a mae Frances wedi ymestyn ei tharged i 3,620 can, gan achub hanner tunnell o CO2.

  Mwy
 • Ty Hyll

  Mae Cymdeithas Eryri’n recriwtio

  Swyddog Prosiect (rhan amser): Prosiect ‘Tyfu Tŷ Hyll’. I ennyn diddordeb y cyhoedd a gwirfoddolwyr trwy ddatblygu a darparu cyfleoedd gwirfoddoli, addysg, cyfleoedd hyfforddiant a chyfranogi ymarferol yn Tŷ Hyll.

  Mwy
 • Cymdeithas Eryri a RAW Adventures yn rhoi cronfa at drwsio’r Llwybr Watkin

  Eleni, bydd cronfa ‘Climb Snowdon’ RAW Adventures yn cael ei rhoi at apel Cyngor Mynydda Prydain ‘Mend our Mountains’. Un o’r prif mannau i elwa o’r gwaith hwn yw rhan uchaf y Llwybr Watkin.

  Mwy
 • Maniffesto ar gyfer Parciau Cenedlaethol Cymru

  Mae etholiadau’r Cynulliad yn agosáu, a mae Cynghrair Parciau Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi Maniffesto. Annogwch eich ymgeiswyr lleol i gefnogi Parciau Cenedlaethol Cymru.

  Mwy
 • Diolch i Lucy am godi £25

  … yn Eithafol Eirias – Rhyfelwr y Gaeaf. Da iawn chi, Lucy! A diolch am godi arian i Gymdeithas Eryri!

  Mwy
 • Cwch gwenyn

  Gwenyn yn y Goedwig!

  Y mis hwn, roedd hi’n amser rhoi’r siwt gwenyn arno a chymryd cip olwg y tu mewn i’r cychod gwenyn. Cymerwch olwg ar ein fideo i rannu’r profiad!

  Mwy
 • Gormod o sbwriel. Targed ‘di daro mis yn fuan 

  2,000 o ganiau diod ‘di ‘codi a 270kg o CO2 ‘di hachub! A yw’n newyddion da neu’n newyddion drwg fod Frances wedi taro ei tharged Codi Can, Arbed Carbon mis yn fuan? Ydych chi wedi ei noddi eto?

  Mwy
 • Cylchgrawn a digwyddiadau’r haf

  Eryri gudd: Mae’r rhifyn hwn o’n cylchgrawn yn archwilio rhai o drysorau llai amlwg Eryri ac yn cynnig ambell ffordd annisgwyl i’w datgelu. Digwyddiadau haf: cewch ddysgu am natur ac ecoleg Eryri a sut all ymarferion ffermio a gweithgareddau cadwraeth wneud gwahaniaeth.

  Mwy
 • Ydych chi’n arwr sbwriel?

  Trwy fy her CodiCanArbedCarbon, rwyf wedi cyfarfod llawer o bobl sy’n gwella eu bro lleol drwy godi sbwriel. ‘Sgynnoch chi hanes sbwriel i rannu? Hoffem ei glywed.

  Mwy
 • Cyflwyniad diddorol iawn i genneg!

  I ddiolch i’n gwirfoddolwyr ymroddedig, bydd Cymdeithas Eryri, mewn partneriaeth â phobl broffesiynol leol, yn rhedeg amrywiaeth o weithdai a chyrsiau hyfforddiant ynghylch hanes naturiol. Yr wythnos diwethaf, fe wnaethom ni gynnal Cwrs Cyflwyniad i Adnabod Cennau. Dyma sylwadau un o’r gwirfoddolwyr rheolaidd. “Ar 17 Mawrth, mynychais gwrs adnabod cennau yng Nghanolfan Amgylcheddol Parc Cenedlaethol […]

  Mwy
 • Gardd Dy Hyll

  Digwyddiadau Mis Ebrill yn Nhŷ Hyll!

  P’un a ydych am ein helpu ni i ofalu am y coetir neu ymuno â ni ar arolwg Amffibiaid ac Ymlusgiaid … Dyma beth sy’n digwydd yn Dŷ Hyll mis Ebrill !! Pob Dydd Llun – Garddio Bywyd Gwyllt: Cyfle i helpu i gynnal a chadw gardd a choetir hardd Tŷ Hyll 2il a 3ydd o […]

  Mwy
 • Peiriant ad-dalu

  A fyddech yn cefnogi talu ernes ar boteli a chaniau diod?

  Mae’r Ceidwadwyr Cymreig a Chyfeillion y Ddaear Cymru wedi galw am gyflwyno system talu ernes orfodol ar gynwysyddion diodydd er mwyn lleihau sbwriel a gwella cyfraddau ailgylchu. Synaid call!

  Mwy
 • Gwrthod cais cynllunio i gynllun trydan dŵr Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Noddun

  A’r enillydd yw…Eryri. Mae’r penderfyniad heddiw i wrthod caniatâd i’r cawr cydwladol ym maes cynhyrchu ynni, RWE, i adeiladu cynllun trydan dŵr ar Afon Conwy, yn newyddion da i breswylwyr a busnesau lleol, cerddwyr, naturiaethwyr, pysgotwyr, caiacwyr, a phobl y mae mannau gwyllt a Pharciau Cenedlaethol yn annwyl iddyn nhw. Wrth annerch aelodau’r Pwyllgor ar […]

  Mwy
 • 1,029 can wedi achub = 142kg o CO2 wedi arbed

  Mae Frances dros hanner ffordd at ei tharged o 2,000 can diod, sy’n golygu bod hi wedi arbed 142kg o CO2. Ydych chi wedi ei noddi eto? Gallech ddarllen rhagor am sbwriel, caniau diod a chynhesu byd eang ar ei blog.

  Mwy
 • Digwyddiad cymdeithasol ac ymweliad i Gastell Carndochan

  Digwyddiad cymdeithasol i aelodau a gwirfoddolwyr, Capel Curig, 12 Mawrth: Taith o amgylch Capel Curig a chinio blasus yn y Bryn Tyrch; wedyn, sgwrs am ein gwaith gwirfoddol cyfredol. Dydd Mawrth 22 Mawrth, Ymweliad tywysedig prynhawn i Castell Carndochan o Oes Tywysogion Cymru.

  Mwy
 • snowdon-litter-pickers

  O dan bwysau: mae angen deall Parciau Cenedlaethol, nid eu tanseilio

  Nid oes yr un awdurdod lleol arall yng Nghymru’n wynebu toriadau ar y raddfa sy’n wynebu’r tri Pharc Po fwyaf gwledig yr awdurdod, y gwaethaf y toriadau, ac nid oes unman yn fwy gwledig na’r Parciau Cenedlaethol. I Eryri, ar ôl toriadau o 14% dros y ddwy flynedd ddiwethaf, bydd cyllideb 2016/17 yn cael ei […]

  Mwy
 • RAW Adventures yn arwain y ffordd unwaith eto!

  Yn ystod blynyddoedd diweddar, maen nhw wedi cyfrannu £1 at Gymdeithas Eryri am bob unigolyn y maen nhw wedi’i dywys i fyny’r Wyddfa. Mae’r cyfraniad a gafwyd ganddyn nhw eleni, sef £402, yn ddigon i dalu costau trefnu 6 diwrnod o waith gwirfoddol: dros 300 awr o waith gwirfoddol ar yr Wyddfa yn clirio draeniau a cheuffosydd, dadadeiladu carneddau a chasglu sbwriel.

  Mwy
 • Gwasanaeth bws Betws-y-Coed – Conwy’n dod i ben

  Mae Bysiau Arriva Cymru wedi rhoi gwybod i Gyngor Conwy y bydd Gwasanaeth Bws 19 sy’n gweithredu rhwng Betws y Coed a Chonwy, yn dod i ben ar 1 Mai, 2016. Mae’r Cyngor yn gwahodd teithwyr sy’n defnyddio gwasanaeth anfon sylwadau am y gwasanaeth presennol a’u gofynion

  Mwy
 • Dr John Disley CBE, 1928 – 2016

  It is with great sadness that we report the death at the age of 87 of John Disley, former President and a close friend and supporter of the Snowdonia Society.

  Mwy