• Tîm o staff Cymdeithas Eryri yn codi arian yn noson cwis

  Tîm o bump o Gymdeithas Eryri yn cymryd rhan yn noson cwis y Douglas Arms, Bethesda.

  Mwy
 • Mae gwerthiant Ffair Mêl wedi codi £283 i’r Gymdeithas!

  Roedd yn ddiwrnod wych o godi arian ar stondin CESS yn Ffair Fêl Conwy a gynhaliwyd ar 13 Medi. Roedd y cyfraniadau yn gofnod o £283.00 trwy gwerthu mêl, planhigion, hadau a chardiau Tŷ Hyll.

  Mwy
 • Mae Ras Mynydd Gladstone 9 wedi codi £370

  Mae Ellie Salisbury, o Fabian4, wedi codi cyfanswm o £370 i Gymdeithas Eryri trwy drefnu Ras Mynydd ‘Gladstone 9’ ym Mhenmaenmawr yn fis Medi 2017.

  Mwy
 • Breese Adventures yn ymaelodi fel Aelod Busnes

  Mae busnes lleol arall wedi ymaelodi Cymdeithas Eryri yn ei 50fed blwyddyn.

  Mwy
 • Criwiau cwis y Douglas yn cefnogi Cymdeithas Eryri

  Diolch i griwiau cwis y Douglas Arms, Bethesda, am enwebu Cymdeithas Eryri i dderbyn yr elw o’u noson gwis misol. Pam na wnewch chi ymuno â nhw ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis?

  Mwy
 • Cymdeithas Eryri yn cael enillion y tâl am fagiau siopa

  Yn y cyfnod 12 mis hyd at Ebrill 2017, mae’r incwm yn sgil gwerthu bagiau siopa mewn canghennau o Waitrose yng Nghymru wedi codi £11,168 anhygoel ar gyfer Cymdeithas Eryri.

  Mwy
 • Casgliad sbwriel yn codi £404

  Mae gwirfoddolwr cadwraeth Bob Smith wedi codi cyfanswm o £404 trwy ei gasgliad sbwriel noddedig ar gopaon Eryri. Diolch i Bob a diolch i bawb a gyfrannodd.

  Mwy
 • Taflen ymaelodi newydd

  Mae Cymdeithas Eryri wedi cynhyrchu taflen ymaelodi newydd. Rhowch un i ffrind neu gymydog i ein helpu ni i ddwbli ein haelodaeth.

  Mwy
 • Her casglu sbwriel o’r 15 copa

  Noddwch o rŵan! I helpu i ddathlu hanner canmlwyddiant Cymdeithas Eryri, mae Bob am gwblhau her casglu sbwriel noddedig ar 15 copa Eryri.

  Mwy
 • 50 mlynedd wedyn ac mae ar Eryri eich angen chi o hyd

  Sut fyddai Eryri yn edrych erbyn hyn heb 50 mlynedd o wirfoddolwyr ac aelodau yn cyfrannu eu hamser a’u harian i ofalu am ac amddiffyn y mynyddoedd, y dyffrynnoedd a’r golygfeydd arbennig sydd mor annwyl i chi? Helpwch ni i adeiladu Cronfa at y Dyfodol!

  Mwy
 • Ocsiwn ‘llety’ yn Ffermdy Dyffryn Mymbyr

  Ystafelloedd moethus ar gael yn ystod penwythnos ein Picnic Penblwyd yn Nyffryn Mymbyr. Cynnigwch am un – y cyntaf i’r felin!

  Mwy
 • Treth etifeddiaeth

  Mae cyfradd ostyngol o dreth etifeddiant yn berthnasol os yw 10% o’r ystad yn cael ei roi i elusen. Mae’n bosibl amrywio ewyllys ar ôl i rywun farw i gynyddu’n sylweddol y budd i’r elusen.

  Mwy
 • Mae’r Coop yn helpu i ariannu trafnidiaeth i’n gwirfoddolwyr

  Shopping at the Co-op Llanrwst will contribute! Thank you to the Co-op for choosing transport for the Snowdonia Society’s Ecosystem Project to benefit from their Local Community Fund.

  Mwy
 • Planhigion a hadau er lles gwenyn wedi codi £2,883

  Record newydd yn 2016! Diolch i ymdrechion mawr gwirfoddolwyr Tŷ Hyll, dan arweiniad Margaret Thomas, mae gwerthiannau planhigion a hadau er lles gwenyn wedi codi £2,883!

  Mwy
 • Rhaeadr y Graig Lwyd enwebu fel Tirnod y Flwyddyn

  Mae Fiona Reynolds wedi enwebu Rhaeadr y Garreg Lwyd fel Tirnod y Flwyddyn yng Ngwobrau Cylchgrawn Countryfile am 2017. Pleidleisiwch rwan i helpu warchod harddwch y Rhaeadr.

  Mwy
 • Rhodd Eryri yn codi £3,250 er budd dyfodol Eryri!

  Mae Rhodd Eryri wedi codi dros £3,250 mewn chwe mis yn unig! Mae’r cyllid cyntaf o’r cynllun arbrofol hwn yn cael ei roi i Gymdeithas Eryri i’n cynorthwyo â’n gwaith ymarferol gyda phobl ifanc.

  Mwy
 • Raw Adventures yn cyfrannu eto!

  Mae ei gwasanaeth proffesiynol ‘Climb Snowdon’ wedi codi £300 at ein gwaith!

  Mwy
 • Tocynnau gwyrdd wedi codi £234

  yn Waitrose, Porthaethwy. Diolch yn fawr i’r holl siopwyr sy wedi rhoi eu tocynnau ym mocs Cymdeithas Eryri! Enwebwch ni ar gyfer mentrau eraill megis sy’n cefnogi achosion da lleol.

  Mwy
 • £868 wedi codi at ein gwaith gan Her Mynydd

  Diolch enfawr i drefnwyr, gwirfoddolwyr a chystadleuwyr Her Mynydd Dyffryn Conwy Fabian4. Darllenwch profiad Tamsin oedd yn cystadlu yn y ddigwyddiad lleol cyfeillgar hwn …

  Mwy
 • Dathlwch Eryri y Nadolig hwn

  … drwy anfon cardiau Nadolig Cymdeithas Eryri, sy’n dangos tirluniau Eryri gan Steve Lewis a Tŷ Hyll yn y gaeaf gan Peter Ogwen Jones.

  Mwy