Galwad am rhoddion cit awyr agored!

Oes gennych chi offer/dillad awyr agored nad ydych yn eu defnyddio ar gyfer eu hailgylchu?

Byddwn yn y digwyddiad Ultra-Trail Eryri, UTMP yn Llanberis ar 10 ac 11 Mai i ledaenu’r gair am ein gwaith a chodi arian drwy gyfrwng stondin ddillad ac offer ail law.
 
Os oes gennych chi offer a dillad awyr agored nad ydych yn eu defnyddio erbyn hyn, byddem yn falch iawn pe baech yn fodlon eu rhoi i ni! Rydym yn chwilio am hen gotiau, dillad o ansawdd da, cit gwersylla, sachau cysgu, offer nofio awyr agored, esgidiau cerdded ac unrhyw offer antur arall mewn cyflwr rhesymol. Oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch ni fyddwn yn derbyn rhaffau, helmedau a charabinerau.

Os allwch chi ddod ag eitemau draw i’n swyddfa yng Nghanolfan a Chaffi Cymunedol y Caban ym Mrynrefail byddem yn wir werthfawrogi hynny.

Bydd unrhyw arian a gawn wrth eu gwerthu yn mynd tuag at ein gwaith parhaol ledled Parc Cenedlaethol Eryri.

Comments are closed.