E-gyflwyniad i genhinen-Bedr wyllt Eryri

E-gyflwyniad i genhinen-Bedr wyllt Eryri

Yn anffodus bu’n rhaid i ni ganslo ein taith genhinen-Bedr yn Henryd yn gynharach y mis hwn, lle mae gwirfoddolwyr Cymdeithas Eryri wedi bod yn helpu i adfer cynefin y planhigyn prin.

Fodd bynnag, dyma daith rithiol wedi ei lleisio gan Rob Collister MBE. Gobeithio y byddwch yn ei mwynhau. Cliciwch yma i fynd at ein sianel YouTube. 

Cofiwch ddal i gysylltu!

Comments are closed.