WEDI EI GYHOEDDI: Adolygiad o Lywodraethu o Dirweddau Dynodedig

Mae’r argymhellion yn cynnwys ein pwyntiau allweddol

Yn dilyn cyflwyniad o dystiolaeth ysgrifenedig i’r panel ar ddau gam yr adolygiad pwysig hwn, rydym yn falch o weld bod yr argymhellion yn cynnnwys pwyntiau allweddol a wnaed yn ein tystiolaeth (darllenwch ein hymateb), yn benodol, y dylai Awdurdodau Parciau Cenedlaethol gadw eu cyfrifoldebau cynllunio yn gyfan gwbl, ac nad oes angen etholiadau uniongyrchol i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol.

Darllen yr adolygiad sy wedi ei gyhoeddi 

Bydd dadansoddiad llawn ar gael yn fuan, ar ôl i ni ddarllen pob 165 tudalen.
Darllen rhagor am ein hymgyrch Mae Tirweddau a Ddiogelir o Bwys.

Comments are closed.