Cipolwg ar sut rydym ni’n cefnogi ein cyfeillion ym Mhensychnant yn ystod yr ynysu

Cipolwg ar sut rydym ni’n cefnogi ein cyfeillion ym Mhensychnant yn ystod yr ynysu

Gan Julian Pitt, Cadeirydd, Cymdeithas Eryri

Tŷ gwledig hyfryd a gwarchodfa natur ger Conwy yw Pensychnant, sy’n cael ei reoli gan y warden
preswyl, Julian Thompson.

Mae gan Gymdeithas Eryri gysylltiad hir â Phensychnant – yno y cynhelir llawer o’n dyddiau hyfforddi a gwirfoddoli drwy gydol y flwyddyn. Yr hyn sy’n sicrhau bod diwrnod ym Mhensychnant yn brofiad gwerth chweil i bawb sy’n gwirfoddoli yno ydy cadwraeth ymarferol, paneidiau o de a sgyrsiau difyr.

Yn wir, ychydig cyn cyhoeddi’r cyfnod yma o ynysu treuliodd y Gymdeithas ddiwrnod yn plygu gwrych gyda grŵp o wirfoddolwyr: gan blannu dros 1000 o goed ifanc ar y warchodfa i hyrwyddo bioamrywiaeth. Ymlaen i heddiw, fodd bynnag, ac mae Pensychnant ar gau oherwydd yr haint Covid-19. Does dim mynediad i’r cyhoedd ac mae rhaglen grwpiau gwirfoddoli yr haf hwn wedi ei gohirio.

Er gwaethaf, hyn, rydw i wedi bod yn gwneud fy rhan dros Bensychnant yn fy nghartref wrth ail-gychwyn ar hen ddiddordeb o weithio gyda gwydr, gyda chynllun i greu ffenestr newydd ar gyfer prif neuadd y tŷ (Llun ar y dde).

Bydd y ffenestr orffenedig yn cynnwys tua dau fetr sgwâr o wydr – fy mhroject ffenestr mwyaf hyd yma! Ni fydd yn wydr lliw fel y gwelwch mewn eglwysi. Yn hytrach bydd y ffenestr yn cael ei chreu o wydr tawdd. Caiff hwn ei greu ar oddeutu 800⁰C wrth ddefnyddio odyn i doddi darnau o wydr lliw i mewn i ddarnau o wydr clir. Fel hyn, mae’r lliwiau a oleuir o’r cefn yn fwy dwys na’r rhai y gellir eu creu wrth eu staenio, fel y gwelwch yn y darn prawf isod.

Gellir hefyd fewnosod llythrennu i mewn i’r gwydr i greu arysgrifiad sy’n cael ei ysgrifennu mewn golau yn hytrach na’i baentio ar y gwydr ar ffurf llythrennu enamel du sy’n rhwystro golau.

Rydw i wedi bod yn cydweithio gyda warden y warchodfa Julian Thompson i greu cynllun terfynol a fydd yn cynnwys testun a delweddu. Hyd yma mae’n hollol gyfrinachol … heblaw am y cliwiau yn y delweddau a fydd yn cynnwys y gair ‘gwyn’ a’r motiff a ysbrydolir gan ddeiliach.

Gallwn ddweud y bydd y ffenestr yn dathlu byd natur a bydd yr arysgrifiad yn y Gymraeg yn herio’r darllenydd i ymuno mewn gweithgaredd i warchod ein bywyd gwyllt sydd o dan y bygythiad mwyaf.

Os bydd y creu a’r gosod yn digwydd yn ôl y cynllun, bydd y ffenestr yn ei lle ar gyfer tynnu ffotograff i’w gynnwys yng nghylchgrawn hydref y Gymdeithas.

Ond, yn llawer gwell, ewch draw i Bensychnant wedi i’r ynysu ddod i ben ac os bydd hi’n ddiogel i wneud hynny, ac ewch i weld y ffenestr wydr eich hun ar ôl mynd am dro o amgylch y warchodfa.

Comments are closed.