Canlyniadau MaD dros Eryri!

Canlyniadau MaD dros Eryri!

Fe wnaeth 95 o wirfoddolwyr a chefnogwyr fentro allan ar waethaf y rhybuddion am dywydd garw y mis diwethaf, i gyfranogi yn ail benwythnos Mentro a Dathlu (MaD) yng Nghraflwyn ger Beddgelert. 

Trefnwyd yr achlysur trwy gydweithio â nifer o sefydliadau a busnesau lleol, a chynhaliwyd 11 o weithgareddau gwirfoddoli ym mhob cwr o Eryri dros y tri diwrnod, a sicrhawyd canlyniadau anhygoel er budd Eryri:

  • Casglwyd saith sach o sbwriel anodd ei gyrraedd o Lyn Padarn mewn canwod
  • Adeiladwyd 12 o flychau nythu i helpu i warchod y gwybedog brith, sy’n rhywogaeth brin
  • Cafodd 100kg o wastraff sbwriel, yn cynnwys cadair, ei glirio o draeth Morfa Bychan!
  • Cafodd dros milltir o lwybrau troed eu atgyweirio yn ystâd Craflwyn
  • Casglwyd cannoedd o hadau coed ar gyfer Prosiect y Goedwig Hir
  • Fe wnaeth grŵp o dros 30 o wirfoddolwyr adfer cynefin mawndir gwerthfawr ar 30 hectar ger Beddgelert
  • Casglwyd 10 bag o sbwriel yn cynnwys papur £5 (sydd bellach yn sbwriel plastig!) o’r Wyddfa
  • Torrwyd glasbrennau Rhododendron o dros 4000 medr sgwâr o gynefin coetir (gwyliwch Garddio a Mwy ar ddydd Llun 15 Hydref am 8:25yh ar S4C)
  • Tynnwyd tua 200 o glasbrennau helyg o 0.5 erw o dwyni tywod llawn blodau ger Porthmadog

Dywedodd Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri John Harold: “Penwythnos MaD yw’r unig ddigwyddiad o’i fath yn Eryri, a bydd gwirfoddolwyr yn teithio o fannau pell ac agos i wneud gwahaniaeth yn y Parc Cenedlaethol. Rydym ni wrth ein bodd yn gweld beth gall criw o unigolion o’r un anian ei gyflawni mewn un penwythnos, gan sicrhau canlyniadau gwych i Eryri.”

Bydd y Penwythnos MaD yn cymryd rhan eto ym mis Medi blwyddyn nesaf. Cysylltwch â Claire am mwy o wybodaeth:  claire@snowdonia-society.org.uk

Comments are closed.