50 mlynedd ac ymlaen: cylchgrawn y gwanwyn

Mae cylchgrawn hanner canmlwyddiant Cymdeithas Eryri yn barod i ddarllen

Mae’n bwrw golwg yn ôl dros y 50 mlynedd cyntaf o ein gwaith yn Eryri.

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys erthyglau am sut yr ydym yn gwerthfawrogi harddwch naturiol; 50 mlynedd o edrych ar dirlun a chadwraeth fel arlunydd (David Woodford); sut rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â llawer o sefydliadau; a holi rhai o’n gwirfoddolwyr.

Darllen y cylchgrawn ar-lein

Mae ein rhaglen ddigwyddiadau hefyd ar gael

Calendar digwyddiadau ar ein gwefan

Lawrlwytho’r Rhaglen Ddigwyddiadau

Mae ein haelodau yn derbyn y cylchgrawn a rhaglen ddigwyddiadau drwy’r post. Os nad ydych eisoes yn aelod beth am ymaelodi?

Comments are closed.