Deuddeg enillydd cystadleuaeth ffotograffiaeth wedi eu dewis ar gyfer calendr 2020

Deuddeg enillydd cystadleuaeth ffotograffiaeth wedi eu dewis ar gyfer calendr 2020

Bydd deuddeg enillydd Cystadleuaeth Ffotograffiaeth 2019 Cymdeithas Eryri yn gweld eu lluniau o Eryri’n cael eu cyhoeddi mewn calendr ar gyfer y flwyddyn nesaf. 

Ar ôl dethol lluniau priodol, dewiswyd y lluniau buddugol gan feirniad y gystadleuaeth, Ray Wood, y gohebydd a ffotograffydd adnabyddus sy’n gweithio yng ngogledd Cymru.

O’r deuddeg enillydd a ddaeth i’r brig, dyfarnwyd y wobr gyntaf, ail a thrydydd am lwyddo i gyfleu naws thema’r gystadleuaeth ‘Eryri Gudd’ yn eu ffotograffau. Dyfarnwyd y wobr gyntaf i Gareth Jones am ei lun o foda tinwen yn glanio; yr ail wobr i Jesal Hirani am ei chacwn mewn blodau grug; a’r drydedd wobr i Ivo Fiser am ei lun breuddwydiol o grib mynydd drwy gwmwl.

Bydd pob un o’r deuddeg llun yn cael eu dangos mewn calendr ar gyfer 2020 a fydd yn mynd ar werth y mis nesaf er mwyn cefnogi gwaith Cymdeithas Eryri o warchod harddwch y Parc Cenedlaethol.

Mae Cymdeithas Eryri yn ddiolchgar i’r Aelodau Busnes canlynol am roi gwobrau i enillwyr y gystadleuaeth:

Comments are closed.