Campaigns

 • Egwyddor Sandford

  Mae adroddiad Llywodraeth Cymru ar ddyfodol tirweddau dynodedig Cymru yn tanseilio statws y Parciau Cenedlaethol fel Tirweddau Gwarchodedig ac yn methu sôn am unrhyw egwyddor cadwraeth.

  Continue reading
 • Glyn_rhonwy_daily_post

  Ymgynhoriad Glyn Rhonwy

  Mae Cymdeithas Eryri yn cwestiynnu sut fydd prosiect storfa bwmp Glyn Rhonwy yn cysylltu â Grid Cenedlaethol, ac am yr effeithiau posibl ar fynediad, ac ar gyrff dŵr lleol, gan gynnwys Llyn Padarn. Mae'r datblygwr yn gwneud cais i ddyblu capasiti'r prosiect.

  Continue reading
 • Achubwch afonydd Eryri

  Yn ystod y misoedd diwethaf mae llif parhaol o geisiadau cynllunio wedi eu rhoi ger bron am gynlluniau trydan dŵr ar afonydd Eryri. Mae Cymdeithas Eryri’n chwarae rhan hanfodol mewn archwilio graddfa, lleoliad ac effaith cynigion trydan dŵr. Helpwch ni i barhau â’r frwydr dros afonydd Eryri, eu planhigion gwerthfawr

  Continue reading
 • Rhaeadr y Graig Lwyd

  Risg diangen i blanhigion prin a chynefinoedd Ffos Anoddun a Rhaeadr y Graig Lwyd. Mae Cymdeithas Eryri wedi cyflwyno ei hymateb i gais cynllunio (NP4/26/323) i ddatblygu cynllun hydro-electrig 5MW yn Rhaeadr y Graig Lwyd a Ffos Anoddun, ger Betws y Coed yn Eryri.  Byddai’r datblygiad yn golygu adeiladu cored

  Continue reading
 • Wyddfa Lân

  Wyddfa Lân yw enw menter i gyflawni a chynnal lleihad sylweddol yn y sbwriel ar yr holl lwybrau o droed yr Wyddfa i'w chopa.

  Continue reading
 • Mae Tirweddau a Ddiogelir o Bwys

  Yn 2014, datganwyd Adolygiad o Lywodraethu o Dirweddau Dynodedig yng Nghymru gan Banel annibynnol. gan John Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Cymru ar gyfer Parciau Cenedlaethol. Focws y Panel fydd, ymhlith pethau eraill, dynodiad sengl ar gyfer Parciau Cenedlaethol ac AHNE.

  Continue reading
 • bus_petition_snowdonia1

  Adfer bysiau i Lanberis

  Byddech gystal ag arwyddo y ddeiseb hon i adfer y gwasanaethau bysiau rhwng Bangor a Llanberis.

  Continue reading
 • snowdonia_dark_skies

  Gwarchodfa Awyr Dywyll i Eryri

  Mae Cymdeithas Eryri yn falch iawn fod, yn dilyn ein awgrym, y Parc Cenedlaethol yn hyrwyddo’r ymgyrch hon. Ymwelwch â un o’r sesiynau galw i mewn i gael gwybod mwy am yr ymgais am statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol i Eryri. Diweddariad – 4/12/15 Yn Abergynolwyn heddiw, cyhoeddir fod Eryri

  Continue reading