Lleoliad Tŷ Hyll

Mae Tŷ Hyll ar yr A5 rhwng Capel Curig a Betws y Coed, lle mae’r A5 yn croesi Afon Llugwy.

Tŷ Hyll, Capel Curig, Conwy
LL24 0DS

Ddim yn teithio mewn car? Gweler Trafnidiaeth amgen.


Mynediad am ddim

Ni chodir tâl i ymweld â Thŷ Hyll, yr Ystafell Wenyn neu’r ardd, ond fel elusen gofrestredig rydym yn croesawu cyfraniadau at eu cynhaliaeth.

Oriau agor

Gardd a choetir: ar agor bob dydd trwy’r dydd

Ystafell dê Pot Mêl ac Ystafell Wenyn Mêl:

Ionawr 2019 – Ar gau
Chwefror 2019 ymlaen – Agor pob dydd 10.30 – 16:30

Ymholiadau a chadw bwrdd yn ystafell dê’r Pot Mêl

Grwp o 8 neu ragor? Ffoniwch Tim ac Ayla Maddox ymlaen llaw i gadw bwrdd os ydych am fwyta yn yr ystafell dê:

 01492 642322
maddoxtim@hotmail.com
.

Ymholiadau cyffredinol


 01286 685498

 info@snowdonia-society.org.uk

Mynediad hygyrch

Braslun yw hwn. Gweler ein Datganiad Mynediad am fanylion llawn.

  • Rydym yn croesawu cŵn cymorth ymhob rhan o’r tŷ a’r tiroedd
  • Mae un lle parcio wedi’i neilltuo i ddeiliaid Bathodyn Glas yn y maes parcio uchaf
  • Nid yw’r brif fynedfa yn hygyrch i gadeiriau olwyn; awgrymir i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ddefnyddio’r ail fynedfa tua 10 medr ymhellach i fyny’r isffordd
  • Gellir defnyddio ramp neu risiau i fynd i mewn i’r ystafell de ar lawr gwaelod y tŷ; mae mynediad gwastad ymhob rhan o’r ystafell de
  • Ymddiheurwn fod yr arddangosfa gwenyn mêl ar lawr uchaf y bwthyn trwy res o risiau cyfyng
  • Mae toiled sy’n cynnig mynediad i’r anabl yng nghefn yr adeilad, ar agor pan mae’r ystafell dê ar agor.