Diolch i Lucy am godi £25

… yn Eithafol Eirias – Rhyfelwr y Gaeaf

“Rydw i yn rhedeg y Gaeaf Eirias Eithafol Warrior ar y 20fed o mis Chwefror am dipyn o hwyl ac i godi arian defnyddiol ar gyfer y Gymdeithas Eryri, elusen sy’n seiliedig yng Ngogledd Cymru sy’n gwneud gwaith gwych o edrych ar ôl ein Parc Cenedlaethol prydferth drwy waith cadwraeth a cyrsiau hyfforddi. Rydw i hefyd yn gwneud hyn er cof am aelod o’r teulu oedd wrth ei fodd gwario amser yn y mynyddoedd.

Bydd yr her yn cynnwys cwrs 5K a fydd yn golygu nifer o rhwystrau a rhedeg.  Rwy’n ychydig yn nerfus am hyn achos mae’n debyg y bydd yn defnyddio cyhyrau nad wyf wedi defnyddio ers sbel!”

Da iawn chi, Lucy!  A diolch am godi arian i Gymdeithas Eryri!

Ewch i ein tudalen Codi Arian i weld beth mae pobl eraill wrthi yn gwneud.

Comments are closed.