Staff Cymdeithas Eryri

Daniel Goodwin

Daniel yw ein aelod diweddaraf o'r tîm. Fel Swyddog Prosiect mae'n darparu diwrnodau gwaith cadwraeth ymarferol a digwyddiadau hyfforddi ledled Eryri. Mae hefyd yn gyfrifol am reolaeth coetiroedd yn ein tŷ blaenllaw Tŷ Hyll. Astudiodd Daniel Cadwraeth Cefn Gwlad ym

Darllen rhagor...

Claire Holmes

Claire yw’r Cydlynydd Digwyddiadau a Chyhoeddusrwydd yn Gymdeithas Eryri. Mae hi wedi ymuno â’r tîm i drefnu, hysbysebu a chyflwyno rhaglen ddigwyddiadau cyffrous ar gyfer Cymdeithas Eryri. Mae gan Claire gefndir mewn cadwraeth natur a threfnu ddigwyddiadau, a ddiddordeb mewn dylunio. Mae

Darllen rhagor...

John Harold

John yw Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, yn gyfrifol am sicrhau bod y Gymdeithas yn rhedeg yn effeithiol, trwy weithio gydag ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, yr aelodaeth, staff, cyrff statudol a sefydliadau a busnesau mae'r Gymdeithas yn gweithio â hwy. [.....]

Darllen rhagor...

Judith Bellis

Mae Judith yn delio â gweinyddiaeth gyllid a chyfrifon y Gymdeithas ac yn helpu gyda thasgau aelodaeth. Mae hi yn arbenigwr ar dreth etifeddiaeth, felly os oes gennych unrhyw gwestiynau am adael cymynrodd, rhowch ganiad [.....]

Darllen rhagor...

Owain Thomas

Owain sy'n cydlynu gwirfoddolwyr cadwraeth Cymdeithas Eryri. Mae'n trefnu'r gweithgareddau cadwraeth a fo sy'n gyfrifol am gynyddu niferoedd ein gwirfoddolwyr. Yr oedd ei astudiaethau gradd ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Bangor yn canolbwyntio ar Ddaearyddiaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad. [.....]

Darllen rhagor...

Mary-Kate Jones

Mae Mary-Kate yn datblygu a chyfeirio ein rhaglen wirfoddoli cadwraeth a recriwtio gwirfoddolwyr newydd i ymgymryd â gwaith ymarferol yn y Parc Cenedlaethol. Yn byw yng Ngogledd Cymru hyd ei hoes, mae Mary-Kate yn angerddol am gadwraeth Eryri. [......]

Darllen rhagor...

Frances Smith

Ein cyn Swyddog Aelodaeth mae Frances yn parhau i weithio i Gymdeithas Eryri yn cynnig cymorht technegol. Hi hefyd yw gwefeistr y Gymdeithas.

Darllen rhagor...